Czy tłumacz angielskiego oferuje tłumaczenia symultaniczne?





Tłumacz angielskiego może oferować tłumaczenia symultaniczne. To oznacza, że tłumacz tłumaczy mówione słowa na żywo, gdy mówca mówi, bez opóźnień. Przykładem tłumaczenia symultanicznego jest sytuacja, w której tłumacz natychmiast przekłada wypowiedzi prelegenta na język docelowy w trakcie wykładu lub konferencji.




Sitemap