Czy tłumaczony dokument musi być poświadczony przez tłumacza przysięgłego?

Tak, tłumaczony dokument musi być poświadczony przez tłumacza przysięgłego. Tłumacz przysięgły to specjalnie wykwalifikowana osoba, która ma uprawnienia do oficjalnego tłumaczenia dokumentów. Na przykład, jeśli tłumaczysz ważny akt urodzenia z języka francuskiego na polski, to musi to zrobić tłumacz przysięgły, który podpisze i poświadczy, że tłumaczenie jest autentyczne i zgodne z oryginałem. Dzięki temu dokument będzie legalny i ważny.
Sitemap