Jakie są błędy popełniane przy tłumaczeniu tekstów specjalistycznych?

Podczas tłumaczenia tekstów specjalistycznych często popełniamy błędy z powodu różnic kulturowych, braku znajomości terminologii specjalistycznej i problemów z kontekstem. Przykładowe błędy to dosłowne tłumaczenie zamiast przekładu sensu, błędne użycie terminologii technicznej oraz nieuwzględnienie specyfiki docelowego odbiorcy. Ważne jest przekazywanie treści w zrozumiały sposób, zachowując poprawną terminologię i kontekst.
Sitemap